Informed consent

In beginsel zijn meldingen in deze categorie een drempel. Op dit moment lijkt het dat het allang niet meer gaat over het informeren van de gebruiker, maar over het afvinken van een regelgeving-requirement; de gebruiker staat niet centraal. Ik ben blij met de term “consent” want dit is namelijk veel relevanter en vraagt een totaal andere benadering waar de gebruiker wel centraal staat. Dit dekt het echt niet helemaal; The way to go is “Informed Consent”, maar als ik de PPT echter lees voldoet helaas niet helemaal aan deze definitie. Informed Consent betekent dat: … er een wederzijds begrip is voor wat er gevraagd wordt en dat er bewust een keuze wordt gemaakt voor het beschikbaar stellen voor jou privé gegevens. … er is overleg mogelijk over de voorwaarden en vorm waarop je je data beschikbaar stelt. … er is een helder beeld waar deze data wordt gebruikt en wie hier verder toegang toe heeft. Om dit goed te doen moet je dus meer doen dan custom cookie consent, dit is namelijk eenzijdige interactie en feitelijk nog complexer omdat de keuzes irrelevant zijn voor de gebruiker. Er is sprake van echt “consent” wanneer de vraag in relatie wordt gebracht met de reden en daar een discussie over te hebben. Uitvragen van specifieke informatie gerelateerd aan een specifiek doel is inzichtelijker en eerlijker. Bijkomend voordeel is de “discussie” die plaats kan vinden. Gebruikers kunnen op basis van de toepassing kiezen wat hun voorwaarden zijn om de site te gebruiken. Discussies over privacy zouden in mijn ogen op dat niveau gevoerd moeten worden; zij moeten een stem in de condities hebben en dat moet verder gaan dan enkel kiezen welke service; want dan weet je eigen nog steeds niet waar je “ja" tegen zegt. Een vraagstuk dat hierin extra aandacht vraagt is de informatie balans die dit met zich meebrengt; je kan niet voor ieder ding dat je eigenlijk niet snapt een eerlijke keus maken, maar de gebruiker is ook niet bereid om alle informatie volledig te lezen die hem wordt voorgeschoteld. Het opknippen en koppelen aan heldere gevolgen gecombineerd met een inzicht van alle dingen waar je ja tegen zegt zou een oplossingsrichting zijn. Sinds ik Little Snitch heb geïnstalleerd, schrik ik van het aantal internet requests dat er over de lijn gaat. Enkel de “macht” om dit inzicht te hebben aan wie en waarvoor geeft me al een meer gerust gevoel. Misschien zouden we dus moeten investeren in een overarching-“schild” in plaats van een site specifieke oplossing te ontwerpen. I don’t know, just a thought. Mogelijke inspiratie over dit onderwerp: Stephanie Alys vertlede over haar benadering over dit onderwerp op The Next Web Conference; de manier hoe zij het onderwerp benaderde was vanuit "Big Data" gecombineerd met "Sex toys”; interesting!